Teisės aktai

-
DataNumerisPavadinimasDokumentai atsisiuntimui
2022-08-02TSP-188DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO Tarybos sprendimo projektas (6).docx
 Finansinės būklės ataskaita 1 priedas.pdf
 Veiklos rezultatų ataskaita 2 priedas.pdf
 Grynojo turto pokyčių ataskaita 3 priedas.pdf
 Pinigų srautų ataskaita 4 priedas.pdf
 Kontrolės ir audito išvada.pdf
 Aiškinamasis raštas dėl KFAR tvirtinimo.docx
 Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 5 priedas.pdf
 TSP-188.pdf
 TSP-188.pdf
2022-08-02TSP-187DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO Tarybos sprendimo projektas (11).docx
 Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita.pdf
 Biudžto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita.pdf
 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas.pdf
 3 priedas.xlsx
 5 priedas.xlsx
 4 priedas.xlsx
 2 priedas.xlsx
 6 priedas.xlsx
 1 priedas.xlsx
 7 priedas.xlsx
 8 priedas.xlsx
 Aiškinamasis raštas dėl biudžeto vykdymo rinkinio tvirtinimo (6).docx
 Kontrolės ir audito išvada.pdf
 TSP-187.pdf
2022-07-25TS-178DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO TS-178.docx
 TS-178.adoc
2022-07-25TS-177DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI SU AB „LIETUVOS DRAUDIMAS“ DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKSLEIVIŲ DRAUDIMO TS-177.docx
 TS-177.adoc
2022-07-25TS-176DĖL TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJAI TS-176.docx
 TS-176.adoc
2022-07-25TS-175DĖL TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ KAZLŲ RŪDOS SPORTO CENTRUI TS-175.docx
 TS-175.adoc
2022-07-25TS-174DĖL VIEŠOJO TRANSPORTO LENGVATŲ TS-174.docx
 TS-174.adoc
2022-07-25TS-173DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022-02-18 SPRENDIMO NR. TS-31 „DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-173.docx
 1 priedas.xlsx
 biudžeto pajamų 1 priedas.xlsx
 2 priedas.xlsx
 asignavimų paskirstymo 1 priedas.xlsx
 asignavimų paskirstymo 2 priedas savarankiškos.xlsx
 asignavimų paskirstymo 3 priedas.xlsx
 asignavimų paskirstymo 4 priedas.xlsx
 asignavimų paskirstymo 5 priedas.xlsx
 TS-173.adoc
2022-07-25TS-172DĖL ĮGALIOJIMŲ ATSTOVAUTI KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBEI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAZLŲ RŪDOS SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DALININKŲ SUSIRINKIME TS-172.docx
 TS-172.adoc
2022-07-25TS-171DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO STIPRINIMO INICIATYVOMS SKATINTI, PASKIRSTYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-171.docx
 TS-171.adoc
12345678910...