Teisės aktai

-
DataNumerisPavadinimasDokumentai atsisiuntimui
2022-11-21TSP-251DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. KOVO 10 D. SPRENDIMO NR.TS-54 ,,DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 10 d. sprendimo Nr. TS-54 pakeitimo (1).docx
 Aiškinamasis piniginės paramos.docx
 TSP-251.pdf
2022-11-21TSP-250DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005-11-30 SPRENDIME NR. TS27-25 „DĖL DETALIOJO PLANO S. DARIAUS IR S. GIRĖNO 3A; ESPERANTO G. 2, KAZLŲ RŪDOJE, TVIRTINIMO“ ESANČIŲ KLAIDŲ KONSTATAVIMO IR NURODYMO KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI TAISYTI ŠIAS KLAIDAS TSP AR dėl SAZ_v2.docx
 TSP dėl SAZ.docx
 TSP AR dėl SAZ. Priedas Nr. 1. Tarybos sprendimas.pdf
 TSP AR dėl SAZ. Priedas Nr. 2. Dokumentacijos viršelis.pdf
 TSP AR dėl SAZ. Priedas Nr. 3.1. Detalusis planas 1.pdf
 TSP AR dėl SAZ. Priedas Nr. 3.2. Detalusis planas 2.pdf
 TSP AR dėl SAZ. Priedas Nr. 4. SAZ.pdf
 TSP AR dėl SAZ. Priedas Nr. 5.1. Aiškinamasis raštas 1.pdf
 TSP AR dėl SAZ. Priedas Nr. 5.2. Aiškinamasis raštas 2.pdf
 TSP AR dėl SAZ. Priedas Nr. 6. Vienas iš sutikimų (nuasmenintas).pdf
 TSP AR dėl SAZ. Priedas Nr. 7. Plano užduotis.pdf
 TSP-250.pdf
2022-11-21TSP-249DĖL PRITARIMO UAB „KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI“ NAUJAI ĮSTATŲ REDAKCIJAI TSP KRST istatu nauja redakcija (1).docx
 KRT istatai 20221110 projektas.docx
 TSP AR 11.16.docx
 TSP AR L del TVR pakeitimo 18.docx
 TSP-249.pdf
2022-11-21TSP-248DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022-02-18 SPRENDIMO NR.TS-31 „DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Tarybos sprendimo projektas.docx
 1 priedas.xlsx
 asignavimų paskirstymo 3 priedas iniciatyvoms skatinti.xlsx
 asignavimų paskirstymo 4 priedas mokymo lėšos ukrainiečiams.xlsx
 biudžeto pajamų 1 priedas.xlsx
 asignavimų paskirstymo 5 priedas valstybės lėšos ukrainiečiams.xlsx
 biudžeto pajamų 2 priedas.xlsx
 2 priedas.xlsx
 Aiškinamasis raštas biudžeto tikslinimo (2).docx
 asignavimų paskirstymo 1 priedas (tikslinės).xlsx
 asgnavimų paskirstymo 2 priedas (savarankiškos).xlsx
 TSP-248.pdf
2022-11-21TSP-247DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-05-30 SPRENDIMO NR. TS-120 „DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TSP dėl Antikorupcijos komisijos (1).docx
 TSP AR dėl Antikorupcijos komisijos.docx
 TSP-247.pdf
2022-11-21TSP-246DĖL PRITARIMO PROJEKTO „KAZLŲ RŪDOS MIESTO PRIVAČIŲ NAMŲ NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ TIESIMAS IR PRISIJUNGIMAS PRIE ESAMOS CENTRALIZUOTOS INFRASTRUKTŪROS, III ETAPAS“ ĮGYVENDINIMUI TS (5).docx
 aiškinamasis raštas (27).docx
 TSP-246.pdf
2022-11-21TSP-245DĖL SUTIKIMO KAZLŲ RŪDOS „SAULĖS“ MOKYKLAI DALYVAUTI ATRANKOJE TSP_dėl pritarimo dalyvauti atrankoje (2) (1).docx
 Aiškinamasis raštas dėl dalyvavimo atrankoje RC (1).docx
 TSP-245.pdf
2022-11-21TSP-244DĖL PRISIJUNGIMO PRIE SUSITARIMO DĖL MENO IR DIZAINO NAUDOJIMO VIEŠOSIOSE ERDVĖSE AR dizainas (1).docx
 Tarybos sprendimo projektas DĖl DIZAINO.docx
 TSP-244.pdf
2022-11-21TSP-243DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Dėl Mokyklų_Tarnybų direktorių darbo apmokėjimo_TSP (1).docx
 Aiškinamasis raštas_2022.docx
 TSP-243.pdf
2022-11-04AT-771Dėl žemės sklypo, esančio Jūrės kaime, Kazlų Rūdos savivaldybėje (kadastrinis Nr. 5144/0003:76), naudojimo būdo pakeitimo Isakymas_naudojimo_budo_keitimas_Jures_k_11_04.docx
 Isakymas_naudojimo_budo_keitimas_Jures_k_11_04.adoc
 AT-771.pdf
12345678910...