Teisės aktai

-
DataNumerisPavadinimasDokumentai atsisiuntimui
2024-06-20TSP-135DĖL ATSTOVAVIMO KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBEI VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE IR ASOCIACIJOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO TSP dėl atstovavimo VšĮ ir asoc.docx
 TSP AR dėl atstovavimo VšĮ ir asoc.docx
 TSP AR L dėl atstovavimo VšĮ ir asoc.docx
 TSP-135.pdf
2024-06-20TSP-134DĖL KAZLŲ RŪDOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS BENDRIJOS STEIGIMO TSP 1Dėl Asociacijos Kazlų Rūdos atsinaujinančių išteklių energijos bendrija steigimo (004) (1) (4) (4).docx
 Aiškinamasis raštas Dėl Asociacijos Kazlų Rūdos atsinaujinančių išteklių energijos bendrija steigimo.docx
 sutarties projektas (2) (1) (2).docx
 (1) Įstatų Asociacijos Kazlų Rūdos AIEB projektas (1) (11).docx
 TSP-134.pdf
2024-06-19AT-228DĖL 2024 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ PIRKIMŲ PLANO KEITIMO IR TVIRTINIMO Pirkimų plano keitimo įsakymas (1).docx
 Dokumento nuorašas 20240617.pdf
 Pirkimų_planas.pdf
 Pirkimų plano keitimo įsakymas (1).adoc
 AT-228.pdf
2024-06-19MV-139DĖL VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMO IR TAISYKLINGUMO KONTROLĖS BEI ŪKIO SUBJEKTŲ TIKRINIMO KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO +ŪKIO SUBJEKTŲ) PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ (Valstybinė kalba) (1) (3) (2).docx
 +ŪKIO SUBJEKTŲ) PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ (Valstybinė kalba) (1) (3) (2).adoc
 MV-139.pdf
2024-06-18TSP-133DĖL VEIKLŲ, KURIOMIS GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, RŪŠIŲ FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ 2025 METAMS IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ GYVENTOJAMS, ĮSIGYJANTIEMS VERSLO LIUDIJIMUS 2025 METAMS VYKDOMAI VEIKLAI, DYDŽIŲ NUSTATYMO (1) Sprendimas (7) (1) (3).docx
 aiškinamasis raštas (1)(1).docx
 AR palyginamoji lentelė.xlsx
 AR informacija apie gautas lėšas už verslo liudijimus.xlsx
 TSP-133.pdf
2024-06-18TSP-132DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024-02-12 SPRENDIMO NR. TS-33 „DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Tarybos sprendimo projektas (2024-06).docx
 1 priedas-(2024-06).xlsx
 biudžeto pajamų 1 priedas(2024-06).xlsx
 2 priedas-(2024-06).xlsx
 asignavimų paskirstymo 1 priedas (2024-06).xlsx
 asgnavimų paskirstymo 2 priedas (savarankiškos)(2024-06).xlsx
 Aiškinamasis raštas(2024-06).docx
 TSP-132.pdf
2024-06-18TSP-131DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ PAKEITIMO TSP dėl administracijos nuostatų pakeitimo 2024-06-.docx
 Administracijos nuostatai 2024-06-17.docx
 Aiškinamasis raštas dėl administracijos nuostatų pakeitimo 2024-06-17 (2).docx
 Administracijos nuostatai Lyginamasis 2024-06-17.docx
 TSP-131.pdf
2024-06-18TSP-130DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „KAZLŲ RŪDOS KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VAIKAMS PLĖTRA“ TSP Dėl pritarimo projektui 2024-06 (1) (4) (1).docx
 AR Dėl pritarimo projektui 2024-06 (3).docx
 Partnerystės sutartis (1).docx
 TSP-130.pdf
2024-06-18TSP-129DĖL KAZLŲ RŪDOS „SAULĖS“ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Tarybos sprendimas (1).docx
 Kazlų Rūdos Saulės mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatai 2024 m.docx
 Aiškinamasis raštas(2).docx
 TSP-129.pdf
2024-06-18TSP-128DĖL TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI kontrolieriu patalpu patikejimas.docx
 AR kontrolieriu patalpu patikejimas.docx
 TSP-128.pdf
12345678910...