Teisės aktai

-
DataNumerisPavadinimasDokumentai atsisiuntimui
2022-09-28AT-685DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ, SKIRTŲ VISUOMENĖS SOCIALINĖMS REIKMĖMS, PIRKIMO SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU SĄLYGŲ TVIRTINIMO įsakymas del salygu.docx
 įsakymas del salygu.adoc
 AT-685.pdf
2022-09-28AT-684DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KLEVŲ GATVĖJE 8, PLUTIŠKIŲ KAIME, KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE (KADASTRINIS NR. 5166/0003:0037), PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO Isakymas_naudojimo_paskirties_pakeitimas_Klevu_g_Plutiskiu_k.docx
 Isakymas_naudojimo_paskirties_pakeitimas_Klevu_g_Plutiskiu_k.adoc
 AT-684.pdf
2022-09-26TS-217DĖL UAB „KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI“ 2023–2025 METŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO VEIKLOS IR PLĖTROS PLANO TVIRTINIMO TS-217.docx
 „Planas investicijos-per-2023-2025vandentvarkos veiklos planas TVITRINIMUI.xlsx
 Plano 2023-2025 aiškinamasis raštas (3) suderinimui.docx
 TS-217.adoc
2022-09-26TS-216DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAZLŲ RŪDOS TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO ĮSTATŲ PAKEITIMO TS-216.docx
 TVIC_įstatai.docx
 TS-216.adoc
2022-09-26TS-215DĖL LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO VIETOS POVEIKIO VIEŠAJAI TVARKAI, ŠVIETIMUI, KULTŪRAI, VISUOMENĖS SVEIKATAI, GYVENAMAJAI APLINKAI IR KRIMINOGENINEI SITUACIJAI KONKREČIŲ VERTINIMO KRITERIJŲ IR PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-215.docx
 TS-215.adoc
2022-09-26TS-214DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022-06-27 SPRENDIMO NR. TS-165 „DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-214.docx
 TS-214.adoc
2022-09-26TS-213DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-27 SPRENDIMU NR. TS V(9)-2503 PATVIRTINTŲ VIETINIŲ RINKLIAVŲ KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE NUOSTATŲ IR DYDŽIŲ PAKEITIMO TS-213.docx
 TS-213.adoc
2022-09-26TS-212DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022-02-18 SPRENDIMO NR. TS-31 „DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-212.docx
 1 priedas.xlsx
 biudžeto pajamų 1 priedas.xlsx
 2 priedas.xlsx
 asignavimų paskirstymo 1 priedas.xlsx
 asgnavimų paskirstymo 2 priedas.xlsx
 asignavimų paskirstymo 3 priedas.xlsx
 TS-212.adoc
2022-09-26TS-211DĖL NENAUDOJAMO, APLEISTO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO TVIRTINIMO TS-211.docx
 TSP priedas.docx
 TS-211.adoc
2022-09-26TS-210DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022-02-18 SPRENDIMO NR. TS-25 „DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-210.docx
 1 priedas (Švietimo programa).docx
 1 programa_1_lentele (3).xlsx
 2 programa_1_lentele (2).xlsx
 3 programa_1_lentele (1).xlsx
 4 programa_1_lentele (1).xlsx
 5 programa_1_lentele (1).xlsx
 6 programa_1_lentele (1).xlsx
 TS-210.adoc
12345678910...