Teisės aktai

-
DataNumerisPavadinimasDokumentai atsisiuntimui
2023-09-15TSP-192DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TSP dėl administracijos nuostatų patvirtinimo.docx
 Administracijos nuostatai.docx
 Aiškinamasis raštas dėl administracijos nuostatų patvirtinimo.docx
 TSP-192.pdf
2023-09-15TSP-191DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023-06-26 SPRENDIMO NR. TS-137 „DĖL GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TSP dėl Garbės pil. vardo suteik. komis. sudėties pakeitimo.docx
 Aiškinamasis raštas dėl Garbės pil. vardo suteik. komis. sudėties pakeitimo.docx
 TSP-191.pdf
2023-09-15TSP-190SPRENDIMAS DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ, SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI, SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI BEI DAUGIABUČIŲ/SODININKŲ BENDRIJŲ PRIVAŽIUOJAMIESIEMS KELIAMS IR AIKŠTELĖMS TVARKYTI, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Kelių aprašas.docx
 Aiškinamasis raštas TSP dėl keliu priežiuros prioritetus 2023 09 13 (1).docx
 TSP-190.pdf
2023-09-15TSP-189DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO soc bustu nuompinigiu naudojimo tvarka (1).docx
 AR soc bustu nuompinigiu naudojimo tvarka.docx
 TSP-189.pdf
2023-09-15TSP-188DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-154 ,,DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO “ PAKEITIMO TSP- (007) (2).docx
 Aiškinamasis piniginė socialinė parama 2023 m. rugsėjis.docx
 TS-154.pdf
 TSP-188.pdf
2023-09-15TSP-187DĖL BENDRADARBIAVIMO SU KAUNO KOLEGIJA TSP_dėl bendradarbiavimo su KK_2023 (1).docx
 Aiškinamasis raštas-KK.docx
 TSP-187.pdf
2023-09-15TSP-186DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023-02-06 SPRENDIMO NR. TS-28 „DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Tarybos sprendimo projektas.docx
 biudžeto pajamų 1 priedas.xlsx
 1 priedas.xlsx
 2 priedas.xlsx
 Aiškinamasis raštas biudžeto tikslinimo (4) (2) (4).docx
 asgnavimų paskirstymo 3 priedas (savarankiškos).xlsx
 asignavimų paskirstymo 1 priedas.xlsx
 asignavimų paskirstymo 2 priedas (brandos egzaminai).xlsx
 TSP-186.pdf
2023-09-15TSP-185DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023-05-29 SPRENDIMO NR. TS-111 „DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO REDAKCINĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TSP dėl TVR redakc. komis. sudėties pakeitimo (1).docx
 Aiškinamasis raštas dėl TVR redakcinės koms. sudėties pakeitimo.docx
 TSP-185.pdf
2023-09-15TSP-184DĖL NENAUDOJAMO, APLEISTO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO TVIRTINIMO TSP-Tarybos sprendimo projektas-1(1).docx
 Nuasmenintas Nenaudojamo, apleisto nekilnojamojo turto sąrašas (1).docx
 TSP-Aiškinamasis raštas dėl nenaudojamo, apleisto NT sąrašo tvirtinimo (4).docx
 TSP-184.pdf
2023-09-15TSP-183DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022-10-24 SPRENDIMO NR. TS-220 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE NUSTATYMO“ PAKEITIMO TSP_dėl didžiausio pareigybių skaičiaus nustatymo.docx
 Aiškinamasis raštas (42).docx
 TSP-183.pdf
12345678910...