Teisės aktai

-
DataNumerisPavadinimasDokumentai atsisiuntimui
2021-10-19TSP-248DĖL TURTO NUOMOS lauko kavines nuoma_1 (2) (1) (2) (1).docx
 AR lauko kavines nuoma (2).docx
 TSP-248.pdf
2021-10-18TSP-247DĖL VŠĮ KAZLŲ RŪDOS SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO VISUOTINIO DALININKŲ SUSIRINKIMO TSP del Andriušienės (1).docx
 Aiškinamasis raštas dėl Andriušienės.docx
 TSP-247.pdf
2021-10-18TSP-246DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) SĄRAŠO IR JŲ KATEGORIJŲ TVIRTINIMO Gatvių kelių TS aiškinamasis raštas (1) (2).docx
 1Tarybos sprendimo projektas (4) (1).docx
 TSP-246.pdf
2021-10-15TSP-245DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021-02-25 SPRENDIMO NR. TS-48 „DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Tarybos sprendimo projektas (1) (5).docx
 1 priedas.xlsx
 2 priedas.xlsx
 Aiškinamasis raštas biudžeto tikslinimo (6).docx
 asignavimų paskirstymo 2 priedas mokymosi praradimai.xlsx
 asignavimų paskirstymo 3 priedas savarankiškos.xlsx
 asignavimų paskirstymo 1 priedas tikslinės.xlsx
 asignavimų paskirstymo 4 priedas BĮP.xlsx
 biudžeto pajamų 2 priedas.xlsx
 biudžeto pajamų 1 priedas.xlsx
 TSP-245.pdf
2021-10-15TSP-244DĖL MATERIALIOJO ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TS-88 pakeitimas II (5).docx
 88 pakeitimas AR II.docx
 TSP-244.pdf
2021-10-14TSP-243DĖL MATERIALIOJO ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TS-88 pakeitimas I sprendimas (7).docx
 88 pakeitimas AR I (2).docx
 TSP-243.pdf
2021-10-13TSP-242DĖL SKULPTŪRŲ IR PAMINKLŲ STATYMO IR NUKELDINIMO KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO Tarybos_sprendimo_projektas_tvarkos_aprasas_del_paminklu_statymo_taisykliu (1).docx
 AR paminklu irengimo taisykles.docx
 TSP-242.pdf
2021-10-13TSP-241DĖL PRITARIMO PROJEKTO „KAZLŲ RŪDOS MIESTO PRIVAČIŲ NAMŲ NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ TIESIMAS IR PRISIJUNGIMAS PRIE CENTRALIZUOTOS INFRASTRUKTŪROS, II ETAPAS“ ĮGYVENDINIMUI TS (5) (7).docx
 Aiškinamasis raštas (9).docx
 TSP-241.pdf
2021-10-11TSP-240DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ, VIDAUS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TSP del vidaus kontrolės (1).docx
 Aiškinamasis raštas del vidaus kontrolės.docx
 TSP-240.pdf
2021-10-08TSP-239DĖL VŠĮ KAZLŲ RŪDOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VALDYMO STRUKTŪROS PATVIRTINIMO PSPC valdymo struktura 10-04 (4).docx
 Aiškinamasis raštas PSPC strukturos 10-04.docx
 TSP-239.pdf
12345678910...